Veel asbesthoudende dakplaten zijn aan het verweren maar dit betekent niet dat dit in alle gevallen acute risico’s voor mens en milieu oplevert. Aldus minister Cramer van Vrom in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: Brief minister Vrom d.d. 20 februari 2008. Meer http://www.vrom.nl/