De vraag naar asbestverwijderaars neemt in het noorden fors toe, terwijl het aanbod achter blijft. Volgens een detacheringsbureau is dit reden om ongeschoolde mensen kosteloos op te leiden voor het beroep. Strengere regelgeving is een van de oorzaken van de toegenomen vraag. In juli 2012 moeten alle scholen in Nederland weten of er asbest in hun gebouw zit. Ook moeten ze plannen voor verwijdering hebben. Bron: Dagblad van het Noorden, 15 maart 2011