Aannemers in de grond- weg en waterbouwsector (GWW) worden met gevaarlijke werksituaties opgezadeld doordat opdrachtgevers in bestekken te weinig rekening houden met arbeidsrisico’s. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW, dat begin september naar buiten is gebracht. Zeker een op de drie opdrachtgevers blijkt bij het opstellen van projectplannen onvoldoende na te denken over de vraag hoe later op de bouwplaats veilig en gezond kan worden gewerkt. Volgens de bouwprocesbepalingen van het Arbobesluit zijn ze dat echter wel verplicht. Dit leidt tot onvolledige informatie voor aannemers. Daardoor kunnen werknemers worden blootgesteld aan giftige stoffen of asbest in de grond. Bron: Cobouw, 6 september 2013.