Uit steekproeven van de Arbeidsinspectie blijkt dat in 2010 bij 53 van de 61 inspecties van werk met vervuilde grond bepaalde zaken niet in orde waren; 22 keer werd het werk stilgelegd, waarvan 11 keer met een boete. Met het oog op deze resultaten houdt de Arbeidsinspectie sinds 1 april dit jaar meer controles. De inspecties zijn gehouden op saneringslocaties waar verontreinigde grond werd opgeruimd of afgedekt en bij bedrijven die verontreinigde grond en verontreinigd baggerslib reinigen. Bedrijven kennen de richtlijn voor veiligheid bij deze werkzaamheden meestal wel, maar leven die slecht na. Vaak letten ze alleen op de milieuregels en verliezen de veiligheid en gezondheid van medewerkers uit het oog. Bron: Arbeidsinspectie, 11 april 2011.