Te strenge regels jagen de kosten voor het verwijderen van asbest op met vele miljarden, aldus vertegenwoordigers van woningcorporaties en andere deskundigen. Alleen al de woningcorporaties zijn door de overdreven regelgeving een miljard euro duurder uit dan nodig is. Voor de hele woningvoorraad gaat het om een veelvoud van dat bedrag. En het verwijderen van asbestdaken, uiterlijk in 2024, is een overbodige maatregel en kost 3 miljard euro. Bron: Volkskrant, 7 april 2018