Gordon analyseerde de samenstelling van verschillende monsters van een talkproduct dat in de Verenigde Staten gedurende 50 jaar tot enkele jaren geleden werd verkocht. In vier van de vijf monsters kwam anthophylliet asbest voor, een amfibool asbestsoort. Een op de 12 monsters bevatte tremoliet asbest,ook een amfibool type. Enkele monsters bevatten beiden soorten. De asbestvervuiling is afkomstig uit de mijnen waar het talk werd gewonnen. Bron: Gordon,R.E. e.a. (2014).