Uit langdurig onderzoek in Taiwan komt naar voren dat mannen die vóór 1979 in de asbestindustrie met werken waren begonnen en daarin langer dan 20 jaar werkzaam waren, het hoogste risico op mesothelioom lopen. Het duurde bij deze groep gemiddeld meer dan 30 jaar voordat zij ziek werden. Bron: Lin, C. e.a.(2015).