Een 40 minuten durende documentaire laat de gevolgen van asbestgebruik in Taiwan zien. Het land verbood in 2013e verkoop van asbestplaten verboden, maar het gebruik van sommige andere asbesthoudende producten is nog steeds toegestaan. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 5 januari 2017