Waterman zet grote vraagtekens bij een belangrijk arrest van de Hoge Raad, waarin de aansprakelijkheid voor de longkanker van een werknemer proportioneel is verdeeld tussen de werknemer met een rookverleden en de werkgever die hem langdurig aan asbest heeft blootgesteld. In het bijzonder staat zij stil bij het effect van de combinatie tussen de aangetoonde asbestblootstelling en de rookverslaving van de werknemer. Want door de synergetische relatie tussen deze twee ziekteverwekkende factoren neemt de kans van de werknemer op longkanker dramatisch toe, zoals de werkgever weet of behoort te weten. (Het synergetisch effect tussen asbest en tabak is net als die welke bestaat tussen slaapmiddelen en alcohol, die ieder apart relatief onschuldig zijn maar in combinatie ingenomen dodelijk kunnen zijn). In haar betoog laat Waterman zien dat dit essentiële wetenschappelijke gegeven kennelijk onbekend is (gebleven) bij de Hoge Raad – en wat voor vergaande consequenties dit kan hebben voor toekomstige asbestslachtoffers. Want het is algemeen bekend dat in de jaren zestig en zeventig veel werknemers in de asbestindustrie rookten. Deze slachtofferonvriendelijke uitspraak kan daardoor vele asbestslachtoffers (be-)treffen. Bron: Waterman, Y.R.K. (2006). Asbestos and smoking: proportional liability of the employer in the Netherlands. Turning a blind eye to synergistic causation. Letsel & Schade, nr. 3, 21-26.
[b]Waterman, Y.R.K. (2006). Asbestos and smoking: proportional liability of the employer in the Netherlands. Turning a blind eye to synergistic causation. Letsel & Schade, nr. 3, 21-26. De synergetische relatie tussen asbest en roken in het licht van proportionele aansprakelijkheid[/b] Waterman zet grote vraagtekens bij een belangrijk arrest van de Hoge Raad, waarin de aansprakelijkheid voor de longkanker van een werknemer proportioneel is verdeeld tussen de werknemer met een rookverleden en de werkgever die hem langdurig aan asbest heeft blootgesteld. In het bijzonder staat zij stil bij het effect van de combinatie tussen de aangetoonde asbestblootstelling en de rookverslaving van de werknemer. Want door de synergetische relatie tussen deze twee ziekteverwekkende factoren neemt de kans van de werknemer op longkanker dramatisch toe, zoals de werkgever weet of behoort te weten. (Het synergetisch effect tussen asbest en tabak is net als die welke bestaat tussen slaapmiddelen en alcohol, die ieder apart relatief onschuldig zijn maar in combinatie ingenomen dodelijk kunnen zijn). In haar betoog laat Waterman zien dat dit essentiële wetenschappelijke gegeven kennelijk onbekend is (gebleven) bij de Hoge Raad – en wat voor vergaande consequenties dit kan hebben voor toekomstige asbestslachtoffers. Want het is een feit van algemene bekendheid dat in de jaren zestig en zeventig veel werknemers in de asbestindustrie rookten. Deze slachtofferonvriendelijke uitspraak kan daardoor vele asbestslachtoffers (be-)treffen. Bron: Waterman, Y.R.K. (2006). Asbestos and smoking: proportional liability of the employer in the Netherlands. Turning a blind eye to synergistic causation. Letsel & Schade, nr. 3, 21-26. Waterman questions an important verdict by the Dutch Supreme Court, in which the liability for an employee’s lung cancer is divided proportionaly between the employee, who smoked heavily for many years, and the employer, who tortuously exposed the employee to asbestos dust during that time. She particularly addresses the synergistic effect of tobacco and smoking, which, unaccountably, was never addressed in any of the three judicial courts which decided on this case. (The synergistic effect of tobacco and asbestos is comparable to the combined effect of alcohol and sleeping pills ” relatively harmless separately, but potentially lethal together.) Waterman shows clearly what disastrous legal consequences the ignorance of this scientific fact may, and probably will, have for future asbestos victims ” most of whom will have been smokers at some point in their lives. [file=waterman y 06 asbestos and smoki.pdf]lees artikel[/file]