Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen subsidie krijgen als ze een dak met asbest saneren. Staatssecretaris Dijksma wil op die manier de sanering versnellen: dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 op Nederlandse daken geen asbest meer mag liggen. De subsidie kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Tot en met 2019 is er zeker 75 miljoen euro voor beschikbaar. Per vierkante meter wordt 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Bron: nos.nl, 2 december 2015