Ook daken kleiner dan 35 vierkante meter komen binnenkort in aanmerking voor een subsidie van de overheid. Voorwaarde is wel dat vakmannen de operatie doen. Met de oprekking van de subsidieregeling voor het saneren van asbest op daken, geeft staatssecretaris Dijksma gehoor aan de wensen van particuliere dakeigenaren die het dak niet zelf mogen verwijderen omdat het dak bijvoorbeeld van dakleien is gemaakt. “De versnelling van de sanering van asbestdaken en de programmatische aanpak gaan verder”, schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: cobouw, 23 juni, brief staatssecretaris Dijksma, 22 juni 17