De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met nieuwe regels voor toezichthouders van asbestverwijdering.