Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht moet zich aan strengere regels gaan houden bij het storten van asbesthoudend afval. Afval met lage concentraties asbest mag alleen nog los worden gestort onder strenge voorwaarden. Asbesthoudende dakdelen en isolatiemateriaal mogen voortaan alleen verpakt worden gestort, ongeacht de graad van verontreiniging. Bron: Provincie Zuid Holland, 25 augustus 2010, Telegraaf, 26 augustus 2010.