Het ministerie van SZW heeft afspraken gemaakt met de asbestsaneringsbranche over strengere eisen op gebied van arbeidsveiligheid in het asbestsaneringsproces. Deze afspraken zijn onderdeel van een grondige herziening van het stelsel van wettelijke arbo-certificaten. De eerste fase van deze herziening wordt per 1 januari 2012 van kracht. De belangrijkste veranderingen in het nieuwe stelsel zijn dat eisen toetsbaar zijn geformuleerd en dat voor afwijkingen is geregeld welke sanctie zal volgen. Bij ernstige tekortkomingen moet een certificerende instelling het verleende certificaat direct intrekken. De controle van voorschriften rond arbo-certificaten wordt aangescherpt en bedrijven die de regels niet naleven, krijgen te maken met zwaardere sancties. Een arbo-certificaat is een verplicht keuringsbewijs voor bepaalde producten, werkzaamheden en systemen die risico s inhouden voor de arbeidsveiligheid. Bron: ministerie van SZW, 13 oktober 2011.