Een vastgoedbeheerder, een leidinggevende, een onderhoudsbedrijf en de directeur van dat bedrijf zijn veroordeeld voor het (laten) verwijderen van asbest uit een tweetal kantoorpanden. Dit gebeurde zonder dat beschermende maatregelen waren genomen voor de betrokken werknemers, noch werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, o.a. met betrekking tot het inventariseren van de asbestrisico’s en het aanvragen van een sloopvergunning. De beheermaatschappij en het onderhoudsbedrijf kregen geldboetes van resp. 50.000 en 10.000 euro, de betrokken leidinggevenden en uitvoerders werkstraffen, uiteenlopend van 120 tot 240 uur. Bron: nieuwsbank.nl, 12 juli 2012.