Het stortverbod voor abestcement gaat gewoon door. Dat blijkt uit eenbesluit van ex-staatssecretaris Atsma (I &M). Slopers vrezen hogere prijzen en zijn tegen het verbod omdat het verwerken van asbestcement een nog onbewezen techniek is. Bovendien zou er een monopoliepositie ontstaan voor de ondernemer die een abestdenatureringsfabriek wil bouwen. Dat is volgens de bewindsman niet juist omdat als blijkt dat een andere techniek net zo goed of beter scoort dan denaturering, voor die nieuwe techniek ook ruimte zal worden gecreeerd in landelijk afvalstoffenplan. Bron: Cobouw, 24 oktober 2012.