Mensen die lang geleden voor het eerst aan asbest zijn blootgesteld, hebben geen hoger risico op mesothelioom als ze daarna weer met asbest in aanraking komen. Het moment waarop de asbestblootstelling stopt verandert dus niet het risico op het krijgen van de ziekte. Bron: La Vecchia & Bofetta (2011).