Kan het afweersysteem van het lichaam op een tumor worden verbeterd door eerst de tumor te verkleinen met behulp van chirurgie? Dit is de centrale vraag van het prijswinnende onderzoeksvoorstel voor het Machiel van der Woudestipendium. 

Op 17 januari is voor de vierde keer het Machiel van der Woudestipendium uitgereikt. Het stipendium is vernoemd naar de eerste directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het gaat om een bedrag van € 15.000,-.

Het voorstel bouwt voort op de eerdere onderzoeken van het Erasmus Medisch Centrum naar dendritische celtherapie. Dit programma is erop gericht het afweersysteem van het lichaam op de longvlieskanker te versterken. Mogelijk wordt deze therapie effectiever als eerst de tumor door chirurgische ingreep wordt verkleind. Het gehonoreerde voorstel betreft een vooronderzoek waarbij verschillende groepen van muizen in het lab worden behandeld.

Juryvoorzitter Rob van der Heijden sprak van een moeilijke keuze uit de verschillende voorstellen: ‘De jury hecht eraan dat de bijdrage van het stipendium een herkenbaar onderdeel vormt van het onderzoek. Pas toen de onderzoeker desgevraagd een nadere financiële onderbouwing gaf, waaruit bleek dat met het stipendium het gehele voorstel kan worden uitgevoerd, toen was de jury óm.’

Op de foto Bob Belderbos, die namens de prijswinnaar Job van Kooten van het Erasmus MC de prijs in ontvangst nam. Achter hem v.l.n.r. de juryleden Rob van der Heijden, Machiel van der Woude, Paul Baas en Nellie Martens. De prijs werd uitgereikt op het 22e Nationale Longkanker Symposium in Amsterdam.