Het Franse asbestslachtofferschadevergoedingsfonds FIVA heeft in de periode tussen juni 2006 en mei 2007 22.681 aanvragen ontvangen. Dit betekent een stijging van 32% in vergelijking tot de voorafgaande periode. Meer dan drie kwart betreft aanvragen voor vergoeding wegens niet-kwaadaardige afwijkingen zoals pleurale plaques. De groep bestaat voor 94 procent uit mannen. 70 procent is tussen de 51 en 70 jaar. Meer dan de helft van de aanvragers komt uit de kustgebieden in het noord-westen. Bron: Fonds D’Indemnisation des victimes de l’amiante FIVA, augustus 2007. Meer www.fiva.fr