Blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest heeft een sterke relatie met longkanker, maar de relatie met mesothelioom is minder duidelijk.
Dat concludeert een expertpanel naar aanleiding van twee overzichtsstudies die in opdracht van de Canadese Gezondheidsautoriteit (Health Canada) waren uitgevoerd. De resultaten van deze studies waren al in maart 2008 bekend, maar zijn pas onlangs gepubliceerd. Volgens critici heeft de Canadese regering publicatie vertraagd om de eigen chrysotiel-asbestproductie te beschermen. Canada produceert en exporteert nog steeds chrysotiel asbest, vooral naar ontwikkelingslanden. Bron: Canadian Medical Association, 26 mei 2009.