Onderzoek onder oud-mijnwerkers van een chrysotiel asbestmijn in Italiê constateert een gemiddeld hogere sterfte aan mesothelioom, maar niet aan longkanker. Bron: Pira, E. e.a. (2017)