In 2021 zijn in Groot Brittannië 2.268 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is 12% minder dan in 2020 (2.570). De Britse Health and Safety Authority waarschuwt dat de cijfers voor 2020 en 2021 beïnvloed kunnen zijn door de coronavirus pandemie. De groep bestaat voor 82% uit mannen en twee derde is 75-plus. Mannen die in de bouw werkten toen asbest in het verleden op grote schaal werd gebruikt, lopen het grootste risico op mesothelioom. HSE, juli 2023