Zes op de tien bedrijven die onder de asbestregelgeving vallen willen de regels wel naleven, maar maken soms toch nog fouten. Er zijn geen signalen waaruit zou blijken dat verwijderd asbesthoudend afval op grote schaal in de verkeerde afvalstroom of in het milieu terecht komt. Inspectie Leefomgeving en Transport, 10 januari 2024