Binnenkort staan er meer stallen leeg dan kantoren. Die voorspelling doet het kennisinstituut van Wageningen Universiteit. In 2030 staat naar schatting 15 miljoen vierkante meter aan boerenbedrijfsgebouwen leeg. Dat zijn 2100 voetbalvelden. Het gaat vooral om ligboxenstallen uit de jaren zeventig. Vaak met een dak waarin asbest is verwerkt, wat sloop niet makkelijker maakt. Gemeenten zouden hiermee bij hun herbestemmingsplannen rekening moeten houden. Bron:Trouw, 25 maart 2014.