Geen van de huidige statistische modellen kan voldoende betrouwbaar berekenen hoe groot het risico op kanker is door bepaalde asbestsoorten in bepaalde omstandigheden.
Epidemiologisch onderzoek toont echter dat alle asbestsoorten kankerverwekkend zijn. Beleid moet er daarom op gericht zijn productie en gebruik van alle asbestsoorten uit te bannen. Bron: Silverstein, M.A. e.a. (2009).