Het Universitair Medisch Centrum St Radboud opent in oktober samen met de Arbo Unie een polikliniek voor mensen die ziek worden door werk met gevaarlijke stoffen, o.a. asbest. Bedrijfsartsen kunnen patienten naar de polikliniek klinische arbeidstoxicologie doorsturen als ze vermoeden dat er een relatie is tussen hun klachten en het werk. Volgens het UMC worden ziektebeelden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet of nauwelijks herkend. Dat komt omdat de kennis erover ontbreekt in de reguliere zorg en omdat de diagnostiek complex en tijdrovend is. Op de eerste toxpoli van Nederland werken een internist, een toxicoloog, een farmacoloog en een klinisch arbeidsgeneeskundige of -arts samen, zodat sneller een diagnose kan worden gesteld. Dat is ook in het belang van collega’s van de zieke werknemer, want zo kan mogelijk worden voorkomen dat zij ook ziek worden, aldus het UMC. Bron: ANP/Volkskrant, 13 oktober 2011.