Met de slogan “Asbest: dodelijk serieus – voorkom contact” is de EU een campagne gestart om mensen die met asbest in aanraking kunnen komen te wijzen op de gevaren en manieren waarop men zich kan beschermen. Dit in navolging van vastgelegde afspraken in de “Declaratie van Dresden” naar aanleiding van een asbestconferentie in 2003. De campagne is vooral gericht op werknemers in de asbestverwijdering. Bron: Het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid, nieuwsbrief 63, 13 september 2006. Meer http://osha.europa.eu/campaigns/asbestos/index_html/