In twee brieven informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het asbestverontreinigd straalgrit. De Inspectie SZW meldt dat dit straalgrit sinds mei 2015 lichte asbestverontreiniging kan bevatten. De branchevereniging Koninklijke OnderhoudNL schat de schade voor onderhoudsbedrijven op 160 tot 200 miljoen euro. Inmiddels blijkt dat Eurogrit het vervuilde straalgrit aan 594 bedrijven heeft geleverd op in totaal 842 locaties.  Op 6 december oordeelt de rechtbank Rotterdam in een kort geding dat Eurogrit aansprakelijk is voor de schade die het straalbedrijf Muehlhan heeft geleden nadat was gewerkt met asbest besmet staalgrit van Eurogrit. Bron: rijksoverheid.nl, 31 oktober, 28 novemberinspectieszw.nl, 1 november, nos.nl, 4 november 2017 en 22 november; rechtspraak.nl, 6 december 2017