Op 2 februari 2006 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de staatssecretaris van VROM. De aanleiding hiervoor is dat uit twee studies is gebleken dat er significant meer slachtoffers dan verwacht zijn gevallen door blootstelling aan asbest die in wegen was verwerkt. De staatssecretaris wil graag nog dit voorjaar van de Gezondheidsraad advies over het toelaatbare risiconiveau voor asbest. Bron: Gr, graadmeter maart/april 2006. Meer http://www.gezondheidsraad.nl/pdf.php?ID=1355&p=1