Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu (I&M) heeft gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs aangespoord om op korte termijn een asbestinventarisatie te laten uitvoeren van hun schoolgebouwen. Tot nu toe heeft nog maar de helft van de aangeschreven scholen op deze oproep gereageerd en nog maar een kwart heeft een asbestinventarisatie laten doen. Van de scholen die een inventarisatie hebben laten uitvoeren is bij 81% asbest aangetroffen. Dit percentage toont volgens Atsma nogmaals de urgentie aan van een actieve asbest aanpak. Met VNG, PO-Raad en VO-raad is afgesproken dat alle scholen in augustus 2012 duidelijkheid hebben over de asbestsituatie van hun gebouwen. Bron: rijksoverheid.nl, 27 oktober 2011.