In Nederland zouden nog zo’n 100 panden het gevaarlijke spuitasbest bevatten. Dat bleek uit een asbestinventarisatie van TNO uit 1997. Ruim 10 jaar geleden is daar verschillende keren onderzoek naar gedaan. Vorig jaar vroeg SP-Tweede Kamerlid Paulus Janssen hoe het stond met de aanwezigheid van spuitasbest in die gebouwen. Zijn motie was aanleiding voor een nieuw onderzoek, waarvan minister Asscher de resultaten in september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Conclusies: van de lijst met 100 gebouwen die volgens de Inspectie mogelijk nog spuitasbest bevatten, blijkt dat 69 gebouwen vrij zijn van spuitasbest, zijn gesloopt of zijn vervangen door nieuwbouw. 24 gebouwen bevatten wel spuitasbest. Dit betreft toepassingen die mogelijk nog aanwezig zijn in de gebouwconstructie of spuitasbestlagen die volledig zijn afgeschermd, zodat geen actuele blootstellingsmeting is vereist. Bron: Inspectie SZW, december 2014.