Spuitasbest is een van de gevaarlijkste toepassingen van asbest. TNO maakte in 1985 een inventarisatie van 200 gevaarlijke panden en in 1997 zocht de Arbeidsinspectie uit hoe deze panden erbij stonden. Uit die inventarisatie bleek dat de situatie van zeker 100 panden niet best was. Onbekend is hoe de situatie van deze gebouwen momenteel is. De lijst uit 1985 bevat een scala aan overheidsgebouwen, ziekenhuizen, onderwijsgebouwen, warenhuizen en supermarkten en de Utrechtse Jaarbeurs. In antwoord op een verzoek van de Tweede Kamer tot inzage in deze lijst antwoordt staatssecretaris Atsma van I &M dat alle gebouwen van voor 1994 als asbestverdacht moeten worden beschouwd. Er is niet overgegaan tot (al dan niet verplichte) inventarisatie van asbest in gebouwen in niet-sloopsituaties zodat de gevraagde lijst niet kan worden overgelegd van gebouwen met een grootschalige publieksfunctie waarin asbest aanwezig is. Wel is op de website Atlasleefomgeving (https://www.atlasleefomgeving.nl/) te zien welke schoolgebouwen asbestverdacht zijn.Bron: asbestenbouw.nl, 17 mei 2012, rijksoverheid.nl, 14 juni 2012