Naar schatting zal in Spanje het aantal mensen dat jaarlijks aan een asbestziekte overlijdt de komende 10 jaar blijven toenemen. Het zal zeker nog 40 jaar duren voordat er geen sprake meer zal zijn van asbestgerelateerde sterfgevallen. Omdat asbestziekten niet erkend worden is er sprake van onderrapportage. Dit beperkt de mogelijkheden tot preventie, aldus de directeur van het Osalan Instituut: het Baskische instituut voor veiligheid en arbeidsgerelateerde gezondheid. Bron: Eurogip infomail nr. 58, juli 2008.