Een Spaanse rechter erkent tongkanker als beroepsziekte door asbestblootstelling. De zaak ging over een man die 32 jaar in een asbestcementfabriek had gewerkt en daarbij langdurig aan asbest was blootgesteld. In de wetenschappelijke literatuur komt de relatie met asbest niet voor. Bron: EFE Newswire, 9 september 2010.