Het Spaanse Adviesorgaan voor Gezondheid heeft tot nu toe 5123 mensen geregistreerd die in asbestverwerkende bedrijven hebben gewerkt. Van deze groep zijn 3867 mensen nog in leven. Aan deze mensen is de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een medisch onderzoeksprogramma. Uiteindelijk maken hiervan 2227 mensen gebruik. Het onderzoek bestaat uit een klinisch deel, een thoraxfoto en longfunctie-onderzoek. Het onderzoek wordt met een ct-scan uitgebreid op het moment dat vermoed wordt dat er sprake is van een longziekte. Spanje hoopt op deze manier de schadelijke gevolgen van het asbestgebruik beter in kaart te brengen. Bron: El Pais, 9 augustus 2010.