Het Spaanse hooggerechtshof heeft kanker aan het strottenhoofd (larynxkanker) als beroepsziekte erkend bij een arbeider die als stuwadoor in de haven van Barcelona geregeld asbest had ingeademd.
In 2006 oordeelde het Amerikaanse ‘Institute of Medicine’ dat er voldoende bewijs is om aan te nemen dat er een causaal verband is tussen asbestblootstelling en larynx kanker. Bron: El Pais, 17 september 2008, Europees Vakbondsinstituut Hesa, 8 juni 2006.