Recent onderzoek in Zuid Korea vond dat mensen die met asbesthoudende producten of in asbestfabrieken werkten sneller ziek worden dan mensen die in asbestmijnen werkten of in de omgeving van asbestmijnen woonden. Ook rokers en mensen die op jongere leeftijd voor het eerst zijn blootgesteld worden sneller ziek. Huh, DA e.a. (2022); surviving mesothelioma, december 2022