Met een elektronenmicroscoop in een busje voert het bedrijf RPS op locatie razendsnel asbestanalyses uit. Dat voorkomt nodeloos monsternemen om maar geen besmetting te missen, aldus een artikel in het blad Cobouw, vakblad voor de Bouw. De analyses in de bus zijn inmiddels officieel geaccrediteerd. Dat betekent dat het bedrijf op locatie asbestanalyses volgens de geldende NEN-normen kan uitvoeren in de hoogste risicoklasse. Tot nu toe zijn dergelijke analyses voorbehouden aan vaste laboratoria waar de monsters eerst naartoe moeten worden gestuurd. RPS is het eerste bedrijf in Nederland dat met een elektronenmicroscoop naar de klanten toe komt. Bron: Cobouw, 22 oktober 2014.