In 2008 wordt bij een onderhoudsmonteur mesothelioom vastgesteld. De monteur stelt daarop in juli 2009 zijn oud-werkgever Mora aansprakelijk, omdat hij tussen 1981 en 1999- onbeschermd – aan een zogenoemde vellenmachine had gewerkt die bekleed was met isolatiemateriaal dat asbest bevatte. Hij zou zo de dodelijke asbestdeeltjes hebben ingeademd. De werkgever wijst aansprakelijkheid af, maar kan geen tegenbewijs leveren. Omdat de werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij de werkgever aan asbest is blootgesteld en de werkgever niet heeft aangetoond dat zij aan haar zorgplicht ex art. 7:658 BW heeft voldaan, staat daarmee haar aansprakelijkheid vast. Hieruit volgt veroordeling tot betaling van 51.395 euro smartengeld en geleden materiele schade. Bron: Kantonrechter Maastricht, BY4221, 7 november 2012.