“Soluble mesothelin-related protein”(SMRP) is een proteïne die in het bloedplasma voorkomt. In dit onderzoek werden 48 mesothelioompatiënten vergeleken met een controlegroep van 228 mensen, gezond of met een andere ziekte deels wel, deels niet aan asbest blootgesteld. De resultaten ondersteunen de hypothese dat SMRP behulpzaam kan zijn bij de diagnose van maligne mesothelioom, bij de beoordeling van de ziekte-progressie en bij de vroeg-screening van deze ziekte. Bron: Robinson BW, et al. (2005). Soluble mesothelin-related protein:a blood test for mesothelioma. Lung Cancer. 2005 Jul.49 Suppl 1:S109-11.

Robinson BW, Creaney J, Lake R, Nowak A, Musk AW, de Klerk N, Winzell P,

Hellstrom KE, Hellstrom I. Soluble mesothelin-related protein–a blood test for mesothelioma. Lung Cancer. 2005 Jul.49 Suppl 1:S109-11.

Abstract

Identification of tumor marker for mesothelioma (MM) might prove useful in

diagnosis as well as for monitoring tumor in response to therapy and for

screening at-risk individuals. We tested the hypothesis that soluble

mesothelin-related protein (SMRP), a mesothelin family member, in the serum

would be such a marker. Our data show that determination of SMRP in serum is a

marker of MM with a sensitivity of sensitivity 83% and specificity 95% in the

first 48 MM patients tested. Changes in serum SMRP levels parallel clinical

course/tumor size and SMRP is elevated in 75% of patients at diagnosis. SMRP

should also be useful for monitoring disease progression, and importantly, may

prove useful for screening asbestos-exposed individuals for early MM.