In verhouding met de ons omringende landen is het smartengeld in Nederland laag, zegt Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit. In Duitsland is het hoogste bedrag dat de rechter aan schadevergoeding toekent bijvoorbeeld vier maal zo hoog. Volgens Lindenbergh is er geen eenduidige verklaring voor dat verschil.  Smartengeld is voor de schade die overblijft als alles is gerepareerd. “De botbreuken geheeld, de laatste plastische chirurgie afgerond.” De compensatie is voor de dingen die je dan niet meer kan doen. Moeilijk om dat in geld te waarderen, aldus de hoogleraar. Volgens letselschade-advocaat John Beer  is angst voor zogeheten ‘punitive damages’,  een reden voor de terughoudendheid. Punitive damages zijn bekend uit de Verenigde Staten, waar de veroorzaker van schade in geval van opzet of grove schuld veroordeeld kan worden om aan het slachtoffer een financiële boete te betalen waardoor het slachtoffer financieel beter af kan zijn dan zonder het ongeluk. Het normbedrag voor smartengeld waarvoor het IAS met werkgevers bemiddelt, bedraagt momenteel 56.464 euro. Bron: NRC Handelsblad, 13 november 2015, IAS december 2015.