De Centrale Raad van Beroep bevestigt dat een tegemoetkoming op basis van de regeling TAS door het slachtoffer zelf moet worden aangevraagd. Een weduwe had in plaats van haar aan mesothelioom overleden man de tegemoetkoming aangevraagd. Dit omdat zij pas meer dan een maand na de dood van haar man de diagnose kreeg meegedeeld. De Raad oordeelt dat het recht op een tegemoetkoming een persoonlijk recht is van de door maligne mesothelioom getroffen werknemer en dat het slachtoffer er dus zelf blijk van moet hebben gegeven het voorschot te willen ontvangen. Bron: CRvB LJN: BQ4739, 17 maart 2011.