Een Schotse gezondheidsdienst heeft verzuimd een mesothelioompati├źnt te informeren over de mogelijkheden van schadevergoeding en aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan. Het slachtoffer overleed drie maanden na diagnose zonder dat aan de voorwaarde van een biopsie ter herbeoordeling van de diagnose was voldaan. Pas na zijn dood hoorde zijn vrouw over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. De Schotse ombudsman Publieke Diensten oordeelt dat de Gezondheidsdienst excuses moet aanbieden aan de weduwe. Bron: The Herald, 21 juni 2007.