De Schotse National Health Service (NHS) verwacht een steeds hoger wordend bedrag aan asbestclaims. Het gaat om nog niet gecompenseerde claims van een groot aantal voormalige medewerkers van ziekenhuizen en anderen die daar werkzaam waren. De vergoeding per claim is gemiddeld 200 tot 300.000 pond. Verder krijgt de NHS nog een hoge rekening voor asbestverwijdering op 14 locaties. Bron: The Times, 2 november 2013.