De Schotse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat asbestslachtoffers met niet-kwaadaardige aandoeningen zoals pleurale plaques de mogelijkheid biedt schadevergoeding te claimen als zij door nalatigheid aan asbest zijn blootgesteld. Hiermee negeert de Schotse regering het House of Lords, het hoogste Britse rechtsorgaan. In oktober 2007 oordeelde het House of Lords dat verzekeraars geen schadevergoeding meer hoeven te betalen aan mensen die door asbestblootstelling pleurale plaques, een niet-kwaadaardige verdikking van het longvlies, hebben gekregen. Dit omdat deze longafwijking niet als ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Het hebben van angst voor eventuele toekomstige klachten is op zich niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. Bron: The Herald, 6 februari 2008.