Mensen die aan asbest zijn blootgesteld en daardoor pleuraplaques hebben gekregen, komen in Schotland in aanmerking voor schadevergoeding. Onlangs kende het Civiele Hooggerechtshof een uitkering van 15.000 pond toe aan iemand met deze aandoening, een aanzienlijk hoger bedrag dan voorheen in Schotland de norm was. Bron: The Herald, 1 april 2016.