Staatssecretaris Mansveld (I & M) concludeert in een brief aan de Tweede Kamer, na onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat schoolbesturen steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen bij de omgang met asbest. De stimuleringsactie die in 2011 begon, heeft goed gewerkt, ook buiten de scholen. Door transparant te zijn over de aanwezigheid van asbest, onder meer via de Atlas Leefomgeving, worden belanghebbenden (bijvoorbeeld ouders) in staat gesteld om scholen aan te spreken op een adequate omgang met asbest. Bron: rijksoverheid.nl, 4 december 2013.