Volgens een recente schatting overlijden wereldwijd jaarlijks meer dan 38000 mensen ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Dit getal is in lijn met eerdere schattingen. Bron: Odgerel, CO e.a. (2017)