Op basis van drie verschillende methodes schatte Sjoukje van der Bij het aantal mensen dat in Nederland tussen 2011 en 2030 asbestgerelateerde longkanker krijgt. De resultaten waren afhankelijk van de methode die werd toegepast en verschilden van elkaar met een factor 2,5. De schatting van de totale groep over de periode 2011-2030 varieerde van 6.800 tot 17.500. Van der Bij concludeert dat een accurate schatting van het effect van asbest op de incidentie van longkanker een uitdaging blijft. Dit onderzoek werd door het IAS gefinancierd in het kader van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2016)