Het Franse ministerie van Defensie heeft aan 151 medewerkers tussen 5000 en 12000 euro schadevergoeding uitgekeerd omdat zij gedurende hun werk aan scheepsinstallaties in Bretagne aan asbest zijn blootgesteld. Bron: International Asbestos Secretariaat, 10 november 2017